1) Vikten av policy för behandling av personuppgifter

Vi på Medit är angelägna om att skydda din integritet i enlighet med lagarna relaterade till skydd av personlig information, såsom lagen om skydd av personuppgifter, marknadsföringen av informationskommunikationsnätverk, lagen om informationsskydd, etc. Denna integritetspolicy beskriver de sätt på vilka information om enskilda personer kan samlas in, användas, avslöjas, överföras och lagras av Medit, och de åtgärder som vidtas för att skydda din personliga information. 

 

Denna integritetspolicy gäller den information som samlas in på våra webbplatser (www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, e-post.www.medit.com, support.www.medit.com, partner.www.medit.com), genom våra prenumerationstjänster och när du registrerar dig för våra mjukvarutjänster (Medit Link och colLab).

 

Denna integritetspolicy kan ändras, modifieras eller på annat sätt uppdateras när som helst utan föregående meddelande. Den senaste tillämpliga versionen kan alltid nås kl https://www.www.medit.com/privacy-policy. Denna policy gäller från och med den 1 januari 2018.

 

Detta sekretessmeddelande meddelar dig om följande:
• Insamling av personuppgifter
• Användning och delning av personuppgifter
• Säkerhet för din personliga information
• Internationell överföring av information
• Lagring och förstörelse av personlig information
• Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
• Cookiespolicy
• Länkar till andra webbplatser

â € <

2) Insamling av personuppgifter:

Vi samlar in namn, ID, e-post och telefonnummer i syfte att hantera vår kontaktdatabas. Du kommer alltid att informeras om eventuell insamling av personuppgifter om dig. Vi har endast tillgång till/samlar in information som du frivilligt ger oss via e-post eller annan direktkontakt från dig. Vi kommer inte att sälja eller lämna ut denna information till någon.

NejMedit MedlemskapsledningFöremål som ska samlas inRetentionstid
Medit Link Medlemskapsförvaltning Namn, e-post, lösenord [valfritt] Foto, betalningsinformation (bank, kontonummer, kontoinnehavare), företagsregistreringsnummer Tills medlemskap avbryts 
Medit Hjälpcenter (kundsupport) Namn, E-post, Lösenord [Valfritt] Foto, Telefonnummer Tills medlemskap avbryts 
Medit Link Marknadsföring E-post (endast för användare som har gett sitt samtycke i förväg) Tills medlemskap avbryts 
Medit Parner portal Namn, e-post, lösenord, telefonnummer, ID, adress (leveransadress) [Valfritt] TULLER I NUMMER Tills medlemskap avbryts 
3) Användning och delning av personuppgifter

Medit använder dina personuppgifter för att:
• Svara dig angående anledningen till att du kontaktade oss
• Kontrollera statistik, övervaka och spåra rapporter om användning
• Utveckla och förbättra produkter
• Hantera prenumerationer på nyhetsbrev
• Skicka marknadsföringsmaterial (med förhandsgodkännande)
• Utveckla andra marknadsföringsinitiativ
• Lagra dina personliga preferenser
• Administrera dina konton
• Skicka servicekommunikation till dig via e-post (dvs. mjukvaruuppdateringar)

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du har gett ditt uttryckliga samtycke.

â € <

4) Tillhandahållande och anförtroende av personlig information

Vi kommer inte att dela din information med någon tredje part utanför vår organisation utan att inhämta samtycke från användaren, förutom om det behövs för att uppfylla din begäran (dvs. dela din information med en lokal återförsäljare efter en köpförfrågan) eller om vi är skyldiga att göra det på grund av en tillämplig lag, domstolsbeslut eller myndighetsföreskrifter.

Medit överlåter vidare en del av det arbete som krävs för tillhandahållandet av tjänster till externa företag och övervakar de ärenden som är nödvändiga för att de anförtrodda företagen ska kunna hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Användningsperioden för informationen slutar vid utträde av medlemskap eller uppsägning av kontrakt.

De anförtrodda företagen inkluderar följande entreprenörer:

 •  HubSpot (beställd tjänst: utgående e-postmeddelanden)
 •  Amazon (beställd tjänst: drift av webbtjänst)
 •  Zendesk (uppdragstjänst: kundsupport)
 •  Stripe (beställningstjänst: Betalning)

â € <

5) Säkerhet för din personliga information

Medit vidtar administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprättade och implementerade en intern förvaltningsplan för att säkerställa dataskydd. Den personliga informationen du tillhandahåller är säkrad på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Ytterligare tekniska åtgärder som vidtagits inkluderar hanteringen av åtkomsträttigheter avseende system för behandling av personuppgifter, installation av passersystem, kryptering av unik identifieringsinformation, installation av säkerhetsprogram, och så vidare. Tillgången till förråd som hanterar personlig information, såsom datorrum eller datalagringsrum, är kontrollerad.

6) Internationell överföring av information

För att underlätta vår globala verksamhet kan dina personuppgifter överföras till tredjeländer. Denna integritetspolicy gäller även om vi överför personlig information till andra länder. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att din personliga information förblir skyddad. 

 

7) Lagring och förstörelse av personlig information

Vi behåller personlig information som du tillhandahåller till oss där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (dvs. så länge som krävs för att kontakta dig angående prenumerationstjänsten eller våra andra tjänster, eller vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter , lösa tvister och upprätthålla våra avtal).

Personuppgifter kommer att sparas tills medlemskapet dras tillbaka. Men om det finns en separat tvist eller om en annan tid är fastställd i lag kommer den att hållas inom ramen för ändamålet. Den tillhandahållna informationen kommer att överföras till en separat DB och kommer endast att användas för det ändamål för vilket den hålls, såvida inte föreskrivs i lag, och förstörs inom den definierade perioden. Om de personuppgifter som ska förstöras är i form av en elektronisk fil, Medit kommer att ta bort det permanent på ett sätt som inte kan återställas. När det gäller icke-elektroniska register, trycksaker, skrifter eller andra inspelade medier, ska dokumenten förstöras i enlighet med detta.


8) Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Du kan begära åtkomst, rättelse, uppdateringar, en order om att stoppa behandlingen eller radering av din personliga information. Dock, Medit får vägra att tillmötesgå begäran om det finns särskilda bestämmelser i lagen, om det finns behov av att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller om det finns risk för att skada andra människor eller att omotiverat inkräkta på annans egendom eller intresse. Begäran kan också avbrytas om den leder till oförmåga att fullgöra ett kontrakt, såsom att inte tillhandahålla tjänster som du har samtyckt till, och om du inte tydligt har uttryckt din avsikt att säga upp avtalet.
 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter.
 • Om vi ​​har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
 • För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta MEDIT corp kl mktg@meditcom.kinsta.cloud eller via post till Medit corp, 8 (13:e våningen), Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea. Vi kommer att svara på din begäran om att ändra, korrigera eller radera din information inom en rimlig tidsram och meddela dig om de åtgärder vi har vidtagit.
 • ​Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att någon behandling av dina personuppgifter har kränkts. För att skydda dina personuppgifter och för att hantera relaterade klagomål har vi utsett en person som ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Du kan meddela vår personuppgiftsansvarige JONGHWAN CHOI på Integritet@meditcom.kinsta.cloud för eventuella personliga informationsrelaterade klagomål som härrör från din användning av Medits tjänster och vi kommer att svara snabbt och adekvat på ditt klagomål.
 • För att avsluta prenumerationen på vår marknadskommunikation klickar du på länken "avsluta prenumeration" längst ner i våra e-postmeddelanden.

â € <

9) Cookiespolicy
 • Senast uppdaterad: 2017.07.13
 • Medit Företaget ("oss", "vi" eller "vårt") använder cookies på www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, e-post.www.medit.com, support.www.medit. Com.
 • Vår cookiepolicy förklarar vad cookies är, hur vi använder cookies, hur tredje parter vi kan samarbeta med kan använda cookies på tjänsten, dina val angående cookies och ytterligare information om cookies.

​​

Vad är cookies?
 • Cookies är små bitar av text som skickas av din webbläsare av en webbplats du besöker.
 • En cookiefil lagras i din webbläsare och gör det möjligt för tjänsten eller en tredje part att känna igen dig och göra ditt nästa besök enklare och tjänsten mer användbar för dig. Den identifierar din dator men identifierar dig inte personligen.
 • Cookies kan vara "beständiga" eller "sessions" cookies.

â € <

Hantera cookies

För att hantera cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbsignaler, etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget "Real Cookie Banner". Detaljer om hur "Real Cookie Banner" fungerar finns på https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6 (1) lit. c GDPR och art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av cookies och liknande tekniker som används och tillhörande samtycke.

Tillhandahållande av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

 

Hur man redigerar företagscookies
 • När du använder och öppnar tjänsten kan vi placera ett antal cookies-filer i din webbläsare.
 • Vi använder cookies för följande ändamål: för att tillhandahålla analyser och för att lagra dina preferenser, inklusive beteendebaserad reklam.
 • Vi använder både sessions- och beständiga cookies på Tjänsten och vi använder olika typer av cookies för att köra Tjänsten.
 • Viktiga cookies: vi kan använda viktiga cookies för att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton.

â € <

Tredjeparts cookies

Utöver våra egna cookies kan vi även använda olika tredjepartscookies för att rapportera användningsstatistik för Tjänsten, leverera annonser på och genom Tjänsten, och så vidare.

â € <
Vilka är dina val när det gäller cookies?
 • Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Om du vill ta bort cookies eller instruera din webbläsare att ta bort eller vägra cookies, besök din webbläsares hjälpsidor. Du har möjlighet att bli tillfrågad varje gång en cookie sparas, tillåta alla cookies som standardinställning eller vägra att lagra dem i allmänhet.
 • Observera dock att om du tar bort cookies eller vägrar att acceptera dem kanske du inte kan använda alla funktioner vi erbjuder eller lagra dina inställningar, och vissa av våra sidor kanske inte visas korrekt.
â € <
Du kan lära dig mer om cookies från följande tredjepartswebbplatser:

Allt om cookies: http://www.allaboutcookies.org/
Initiativ för nätverksannonsering: http://www.networkadvertising.org/

 

10) Installation och drift av bilddatabehandlingsutrustning

Medit ska installera och driva bildinformationsbehandlingsutrustning för anläggningarnas säkerhet, brandförebyggande, brottsförebyggande etc. och har upprättat separata driftriktlinjer för att skydda videoinformation. Användare kan begära tillgång till personlig bildinformation och, om det är nödvändigt för den akuta situationen, kan en användare få tillgång till informationen. Men om den personliga bildinformationen förstörs efter att lagringsperioden har löpt ut, eller om det finns en giltig anledning att avslå begäran, Medit kan avvisa begäran, inklusive tillgång till personlig videoinformation.

 

11) Chief Privacy Officer & ansvarig personal

Medit har utsett följande personer till Chief Privacy Officer och Personal Information Manager. De är ansvariga för att svara på Medit användarförfrågningar angående personlig information och lösa eventuella relaterade klagomål.

Chief Privacy Officer
Namn: Inhaeng Cho
Tillhörighet: Informationsstrategiteam
e-post: Integritet@meditcom.kinsta.cloud

Om du behöver rapportera eller rådfråga andra integritetsintrång, kontakta följande organisationer:

 

12) Skyldighet att meddela före ändring

Användare kommer att meddelas om tillägg, radering och/eller ändringar i denna sekretesspolicy genom meddelande minst sju (7) dagar före den planerade ändringen. Meddelanden om ändringar som påverkar användarnas betydande rättigheter, inklusive ändringar av den insamlade personliga informationen eller syftet med att använda sådan information, kommer dock att lämnas in minst trettio (30) dagar före den planerade ändringen. I sådana fall kan användarnas samtycke erhållas en gång till vid behov.

Bläddra till början